37. ČESKÝ A SLOVENSKÝ
NEUROLOGICKÝ SJEZD

27.–29. 11. 2024

CLARION CONGRESS HOTEL OSTRAVA

Modul: Intro banner


Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovolte nám, abychom Vás srdečně pozvali na 37. český a slovenský neurologický sjezd, který se bude konat v kongresovém hotelu Clarion v Ostravě ve dnech 27. až 29. 11.  2024.

Neurologický sjezd, na jehož programu se tradičně podílí Česká neurologická společnost ČLS JEP a Slovenská neurologická spoločnosť SLS, se vrací do Ostravy po 10 letech. Organizátoři Vám zajistí nejen kvalitní odborný program, ale také společenskou zábavu a možnost vzájemného setkání. Přejeme si navázat na úspěšný loňský sjezd v Hradci Králové.

Odborný program bude pokrývat důležitá neurologická témata, přičemž bude vytvářen za výrazného přispění odborných sekcí obou pořádajících společností. Důraz budeme klást především na přehledné edukativní přednášky. Původní práce budou prezentovány formou komentovaných posterů nebo e-posterů. Tradičně první den sjezdu proběhnou populární výukové kurzy.  

Vážené kolegyně a vážení kolegové, těšíme na Vaši účast, a především na osobní setkání v rámci bohatého odborného i společenského programu.

Přijeďte na podzim do Ostravy!!!Pořadatel:
Česká neurologická společnost, z. s.

Garance odborného programu:
Česká neurologická společnost ČLS JEP
Slovenská neurologická spoločnosť SLS

Organizační zajištění:
Solen, s. r. o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc

Místo konání:
Clarion Congress Hotel Ostravaprof. MUDr. Michal Bar, Ph.D.
předseda 37. českého a slovenského neurologického sjezduprof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
předseda Programového a Organizačního výboru 37. českého a slovenského neurologického sjezdu

Modul: Aktuality


Stříbrní partneři

Partneři

Modul: Partneři